Selekcja/ kontrola części

Usługa selekcji/ kontroli przeprowadzana przez pracowników Negotrust jest wydajną, tanią i skuteczną metodą zmniejszenia ilości wadliwych komponentów, a zarazem zmniejszenia ilości reklamacji od producentów czy dostawców.

Usługa ta polega na badaniu części pod kątem cech ilościowych, jakościowych czy wizualnych. W zależności od rodzaju zlecenia i informacji zawartych w instrukcji, pracownicy firmy sprawdzają dany komponent pod kątem np.: wad estetycznych, deformacji, nadlewów bądź niedolewów materiału oraz innych niezgodności odbiegających od projektu technicznego wyrobu.

W trakcie wykonywania danego zlecenia, komponenty są odpowiednio segregowane w opakowaniach zbiorczych jako części OK czyli, te które spełniają wszystkie wymogi jakościowe oraz części NOK – niezgodne z kryteriami zawartymi w instrukcjach kontroli. Do oznaczenia pojemników zbiorczych z poszczególnymi częściami OK i NOK służą odpowiednie kartki pokontrolne, na których widnieje informacja z numerem komponentu, ilością, datą kontroli oraz z podpisem inspektora przeprowadzającego kontrolę.

Po zakończeniu zlecenia pracownik Negotrust sporządza „raport końcowy” z wyszczególnionymi informacjami ilościowymi i wadliwością komponentów. Raport ten umieszczany jest w systemie raportowania on Line dostępny przez 24 h/dobę.

System raportowania on Line jest innowacyjnym rozwiązaniem w komunikacji pomiędzy Negotrust, Dostawcą a Klientem.

Zabezpieczenie wyrobu gotowego

Kolejną jakże ważną usługą świadczoną przez firmę Negotrust jest zabezpieczenie wyrobu gotowego. Doświadczenie firmy w zabezpieczeniu obszaru wyrobów gotowych zostało docenione przez szeroką rzeszę zadowolonych Klientów.

Usługa ta jest skuteczną alternatywą dla kontroli przeprowadzanych przez pracowników zakładu. W znaczący sposób wpływa na poprawę jakości oferowanych produktów i pozwala zminimalizować niepotrzebne koszty, związane z reklamacjami od odbiorców finalnych.

Bezsprzecznie reputacja zakładu, zyski firmy i długofalowa współpraca z Klientami zależą od jakości dostarczanych wyrobów czy komponentów, dlatego też pomoc firmy zewnętrznej jest często niezbędna do zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobu.

Rezydentura jakości

Firma zapewnia usługę monitorowania, kontrolowania części i komponentów u Klientów, przez oddelegowanie wysokiej rangi specjalisty w celu utrzymywania niezmiennej, najwyższej jakości wyrobów oraz rozwiązywania bieżących problemów jakościowych.

Do jego kluczowych zadań można zaliczyć:

  • usługi sortowania
  • naprawy komponentów w sposób zgodny z polityką jakościową firmy;
  • wspomaganie procesu produkcyjnego nie wywołując przy tym negatywnych wpływów na planowane zadania produkcyjne.

Takie podejście Negotrust do usługi Rezydentury jest możliwe, dzięki posiadaniu dużego doświadczenia w odpowiedniej komunikacji pomiędzy dostawcą, a producentem czy fabryką.

Podmontaż i produkcja

Negotrust specjalizuje się w usługach wsparcia produkcji – PWS (Production Work Service), w zakresie Podmontażu/ Produkcji w przedsiębiorstwach, w których jest odpowiedzialna za nadzór jakości.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza zdobyta dzięki szczegółowej i drobiazgowej selekcji pod kątem zakresu działania danego przedsiębiorstwa, gwarantuje stabilną i niezmienną jakość oraz ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego też firma Negotrust zapewnia niezmienność i dbałość o obszar produkcji, który został powierzony jako jeden z elementów procesu produkcyjnego w celu zminimalizowania kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowych norm produkcji.

Prowadzony przez Negotrust Podmontaż/ Produkcja wykorzystuje urządzenia i maszyny zleceniodawcy, dzięki czemu nie występuje koszt przezbrojenia maszyn, czy zmiany układu parku maszynowego. Tak realizowany outsourcing pozwala na brak ingerencji w zaprojektowanym i realizowanym przedsięwzięciu.

Naprawa części

Istotną usługą świadczoną przez Negotrust  jest również naprawa komponentów, podzespołów czy też wyrobu gotowego. Przywrócenie żądanych cech komponentom lub częściom jest często jedynym możliwym rozwiązaniem.

Usługa ta świadczona jest u Klienta, czyli w miejscu wystąpienia problemu, dzięki czemu, potrafi zaoszczędzić producentom czas oraz zminimalizować powstanie niepotrzebnych kosztów.

Negotrust jest zobowiązana do przeprowadzenia naprawy w sposób najlepiej odpowiadający zaistniałej sytuacji, a naprawione elementy są niezwłocznie włączone do procesu produkcji.