Třídění / kontrola dílů

Třídění a kontrola dílů prováděná pracovníky NegoTrust, s.r.o. je účinnou a levnou metodou ke snížení množství vadných součástek a množství reklamací od výrobců nebo dodavatelů. Základní činností této služby je vizuální, množstevní a kvalitativní kontrola dílů a součástek. Podle typu zakázky a informací v instrukci naši zaměstnanci kontrolují daný výrobek – estetické vady, deformace a další odchylky od technické dokumentace výrobku.

Při provádění zakázky jsou součástky náležitě tříděny ve sběrných kontejnerech jako součástky OK (ty, které splňují veškeré kvalitativní požadavky) i NOK (nevyhovující kritériím kontroly kvality). K označení OK a NOK kontejnerů s jednotlivými díly slouží odpovídající kontrolní karty, ve kterých je uvedena informace s číslem dílu, množstvím, datem kontroly a podpisem inspektora kvality, který kontrolu provedl.

Po ukončení zakázky pracovník společnosti NegoTrust vystaví „koncovou zprávu“ se specifikací množství a kazovostí součástek. Tato zpráva je umístěna v on-line systému. On-line systém hlášení je inovativním řešením komunikace mezi společností NegoTrust, dodavatelem a zákazníkem.

Zajisteni koncoveho vyrobku

Neméně důležitou službou je zajištění koncového výrobku. Naše zkušenosti z výrobou nejrůznějších koncových výrobků ocenili již mnozí spokojení zákazníci.

Tato služba je účinnou alternativou ke kontrole prováděné pracovníky výrobního závodu. Ve značné míře má vliv na zlepšení jakosti výrobků a dokáže viditelně snížit nežádoucí náklady spojené s reklamacemi koncových odběratelů.

Pověst závodu, zisky i dlouhodobá spolupráce s odběrateli je závislá na kvalitě dodávaných komponentů a výrobků. Proto pomoc externí společnosti ve výrobě bývá často nutná při zajištění odpovídající kvality výrobků.

Rezidentura kvality

K zajištění vysoké, nekolísající kvality našich služeb v oblasti monitoringu a kontroly dílů u zákazníka a okamžitého řešení vzniklých problémů s kvalitou naše společnost zajišťuje přítomnost plně vyškolených specialistů ve výrobních závodech. Mezi hlavní úkoly specialsty patří:

  • Třídění
  • Oprava dílů dle standardů kvality zákazníka
  • Podpora výrobního procesu tak, aby nedošlo k negativním vlivům na plány výroby.

Takové fungování rezidentury kvality je možné díky dlouhodobým zkušenostem v komunikaci mezi dodavateli a výrobními závody…

Montáž dílů / výroba

Negotrust se specializuje na podporu výroby ve výrobních závodech, ve kterých je zodpovědná za kontrolu kvality.

Důkladně proškolení pracovníci jsou vybráni na základě poznatků o způsobu fungování závodu. Tito pracovníci garantují stálou a neměnnou kvalitu a stabilitu výrobního procesu. Proto společnost NegoTrust zaručuje našim zákazníkům stabilní péči o tu část výroby, která mu byla svěřena z důvodu zajištění minimalizace nákladů v souvislosti s udržením současných norem kvality výroby.

Při montáži dílů/výrobě realizované společností NegoTrust jsou využívány stroje a zařízení objednavatele a díky tomuto řešení nedochází k přenastavení nebo umístění strojů. Takto vykonaný outsourcing zabrání zásahům do plánu výroby.

Oprava dílů

Další důležitou službou našim zákazníkům je oprava dílů, součástek i koncového výrobku. Navrácení požadovaných vlastností dílům a součástkám je často jediným možným řešením.

Tato služba je prováděna přímo u zákazníka, v místě vzniku problému, a dokáže výrobcům ušetřit čas i nemalé prostředky. NegoTrust je zavázán k vykonání opravy způsobem, který nejlépe odpovídá vzniklé situaci a opravené díly jsou ihned zařazeny do výrobního procesu.