Naše kvalita

258/5000 Kvalita je nezbytným faktorem fungování na trhu. Negotrust má mimořádně komplexní povahu interakce mezi konečným výrobcem a dodavatelem a vyžaduje splnění přísných požadavků na kvalitu služeb poskytovaných naší společností.

Certifikáty

Abychom vyšli vstříc očekáváním našich zákazníků, již od začátku své činnosti buduje svou strukturu a pracovní standardy shodné s systémem řízení jakosti ISO 9001:2009. Díky odpovědnému a preciznímu přístupu ke všem činnostem jsme 03. 09. 2010 obdrželi certifikát ISO 9001:2009 a potvrdili tak nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

ISO 9001: 2015

Školení a profesní rozvoj pracovníků

Zásadním prvkem, na který společnost NegoTrust klade důraz, je neustálé zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Ihned po přijetí do zaměstnání je pracovníkovi přidělena karta školení, ve které je zapisován průběh všech plánovaných odborných školení a proběhlých vnitřních auditů ověřujících nabyté zkušenosti v praxi. Díky takto vedené politice vzdělávání pracovníků a ověřování nabytých zkušeností, jsou naši zaměstnanci vysíláni k zákazníkům k provedení činností, které plně odpovídají jejich pracovním předpokladům a získaným znalostem. Práce v naší společnosti umožňuje profesní rozvoj zaměstnanců a je solidním základem pro vybudování jejich kariéry. Zaměstnanci tak získávají zkušenosti s prací nejen pro menší výrobní závody, ale také pro velké mezinárodní koncerny. Zkušenosti z mezinárodního prostředí tak často jsou rozhodující při pracovních pohovorech. Kvalita je nepostradatelný součást při působení na trhu. Proces interakce mezi koncovým výrobcem, dodavateli a společností NegoTrust je velice složité povahy a je podmíněn splněním zvýšených nároků na kvalitu poskytovaných služeb:

  • Nikdy neříkáme, že něco nejde, ale snažíme se najít to nejlepší řešení
  • Naši kontroloři jsou zkušenými pracovníky s orientací na kvalitu
  • Jsme vám k dispozici non-stop 24 hodin, 7 dní v týdnu
  • Slušnost a úcta je naší prioritou
  • Vše, co děláme, je protkáno poctivostí a v souladu se zákony